AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA INTERSILVER ZEMUN, CARA DUŠANA 266

 

 

Na osnovu člana 313 Zakona o privrednim društvima i na osnovu člana 46 Ugovora o organizovanju akcionarskog drušva INTERSILVER radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt koji je overen pred Opštinskim sudom u Sopotu dana 29.11.2006.godine pod I Ov.br. 2030/06, Upravni odbor Akcionarskog društva za proizvodnju metalnih proizvoda INTERSILVER , Zemun, Cara Dušana 266 ( u daljem tekstu : Društvo ) je na svojoj vanrednoj sednici koja je održana dana 13.08.2010.godine doneo sledećiPREDLOG

Odluke o usvajanju Zapisnika sa predhodne sednice Skupštine DruštvaPREDLAŽE SE Skupštini Društva da usvoji zapisnik sa predhodne sednice Skupštine koja je održana dana 28.06..2010.godine.

Predsednik Upravnog odbora
Mladen Mutić