AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA INTERSILVER ZEMUN, CARA DUŠANA 266

 

 

Na osnovu člana 313. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” br. 125 od 22.11.2004. godine) i na osnovu člana 46 Ugovora o organizovanju akcionarskog društva INTERSILVER radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt Društva koji je overen pred Opštinskim sudom u Sopotu dana 29.11.2006.godine pod I Ov.br. 2030 Upravni odbor Akcionarskog društva za proizvodnju metalnih proizvoda “INTERSILVER” Zemun, ul. Cara Dušana 266 (u daljem tekstu: Društvo), na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 13.08.2010. godine doneo je sledeću


ODLUKU


Preporučuje se Skupštini Društva da istupi iz Privrednog društva za proizvodnju čokolade, bombona i peciva PIONIR doo Beograd uz naknadu od 32.810.457,00 dinara


Obrazloženje


Na redovnoj sednici skupštine Društva koja j održana dana 28.06.2010.godine Skupština Društva je na osnovu preporuke upravnog odbora donela Odluku o pristupanju Privrednom društvu za proizvodnju čokolade, bombona i peciva PIONIR doo Beograd.

Rešenjem Agencije za privredne registre RS BD.br.78474/2010 od 19.07.2010.godine registovana je promena pristupanja Privrednom društvu za proizvodnju čokolade, bombona i peciva Pionir doo Beograd novog člana Akcionarskog društva za proizvodnju metalnih proizvoda Intersilver Zemun, cara Dušana 266, te je na taj način Društvo postalo član Pionira doo Beograd sa obimom udela 1,46 % kapitala u privrednom društvu Pionir doo Beograd.

Upravni odbor Društva se donoseći odluku o pristupanju rukovodio razlozima eknomičnosti i iznalaženja najcelishodnijeg rešenja za izlaz iz teške finasijske situacije u kojoj se Društvo našlo.

Obzirom da je Upravni odbor došao do saznanja da će njegov najveći akcionar Pionir doo Beograd uskoro izvršiti dokapitalizaciju u društvu jer ostali njegovi članovi imaju nameru da izvrše povećanje kapitala u Pioniru povećanjem vrednosti svojih udela, Upravni odbor je razmotrio ovakvu novonastalu situaciju i u nameri da spreči obezvređivanje vrednosti svog udela a time i učešća u kapitalu u privrednom društvu Pionir doo Beograd do kojeg bi svakako došlo povećanjem kapitala a što Društvo ne bi bilo u stanju da prati i time održi postojeću strukturu procenta učešća kapitala u Pioniru, preporučuje Skupštini istupanje iz Pionira uz naknadu od 32.810.457,00 dinara ( što predstavlja protivvrednost u evrima po kojoj je Društvo unelo svoju imovinu u Pionir doo Beograd ) na koji način Društvo ne bi imalo gubitke a istovremeno bi sprečilo obevređivanje svog udela u Društvu.

Donoseći preporuku iz dispozitiva ove odluke, Upravni odbor se rukovodio i razlozima ekonomičnosti i celishodnosi, kako bi Društvo izmirilo sve svoje postojeće obaveze prema poveriocima.


INTERSILVER AD Beograd
Predsednik Upravnog odbora
Mladen Mutić