AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA INTERSILVER ZEMUN, CARA DUŠANA 266

 

 

Na osnovu člana 313 Zakona o privrednim društvima i na osnovu člana 46 Ugovora o organizovanju akcionarskog drušva INTERSILVER radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt koji je overen pred Opštinskim sudom u Sopotu dana 29.11.2006.godine pod I Ov.br. 2030/06, Upravni odbor Akcionarskog društva za proizvodnju metalnih proizvoda INTERSILVER , Zemun, Cara Dušana 266 ( u daljem tekstu : Društvo ) je na svojoj vanrednoj sednici koja je održana dana 13.08.2010.godine doneo sledeći


PREDLOG

Odluke o istupanju Društva iz Privrednog društva za proizvodnju čokolade, bombona i peciva PIONIR doo Beograd


PREDLAŽE SE skupštini Društva da usvoji Odluku o istupanju iz Privrednog društva za proizvodnju čokolade, bombona i peciva PIONIR doo Beograd uz naknadu od 32.810.457,00 dinara.

OVLAŠĆUJE SE generalni direktor i predsednik Upravnog odbora Mladen Mutić da potpiše i kod suda overi Ugovor o prenosu udela uz naknadu od 32.810.457,00 dinara sa Privrednim društvom za proizvodnju čokolade, bombona i peciva PIONIR doo Beograd, Požeška 65 b i da potpiše i pred sudom overi Aneks br V Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Pionir Beograd koji je overen pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu dana 24.10.2006.godine pod I/1 Ov.br.17333/2006

Društvo je saglasno da se nakon ugovora i aneksa iz stava dva ovog predloga odluke kod nadležne Agencije za privredne registre registruje njegovo istupanje iz Privrednog društva za proizvodnju čokolade, bombona i peciva PIONIR doo Beograd, ul. Požeška 65b.

 Predsednik Upravnog odbora
Mladen Mutić