AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA INTERSILVER ZEMUN, CARA DUŠANA 266

 

 

Na osnovu člana 313. stav 2. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” br. 125 od 22.11.2004. godine) I na osnovu člana 46 Ugovora o organizovanju Akcionarskog društva INTERSILVER radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt društva koji je overen pred Opštinskim sudom u Sopotu dana 29.11.2006.godine pod I Ov.br.2030/06 Upravni odbor Akcionarskog društva za proizvodnju metalnih proizvoda “INTERSILVER” Zemun, ul. Cara Dušana 266 (u daljem tekstu: Društvo), je dana 13.08.2010. godine na svojoj vanrednoj sednici doneo sledeću


ODLUKU


ODREĐUJE SE dan 13.08 2010.godine kao dan sa kojim će biti utvrđena lista akcionara za vanrednu sednicu Skupštine Društva koja je zakazana za 16.09. 2010.godine u prostorijama Društva sa početkom u 10:00 časova.
Predsednik Upravnog odbora
Mladen Mutić