AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA INTERSILVER ZEMUN, CARA DUŠANA 266

 

 

Akcionarsko društvo za proizvodnju metalnih proizvoda INTERSILVER Zemun, Cara Dušana 266, osnovano je kao društveno preduzeće, koje je privatizovano u skladu sa Zakonom o privatizaciji i registrovano u Trgovinskom sudu u Beogradu, a zatim Rešenjem BD 19885/2005 od 13.06.2005. godine prevedeno u Registar privrednih društava koji se vodi kod Agencije za privredne registre.

Matični broj: 07033257
PIB: 100097594
Šifra delatnosti: 2571
Naziv delatnosti: Proizvodnja sečiva

Generalni direktor Milenko Vuković
Osoba za kontakt Dragan Milinović.
Kontakt telefon 011/3160 490.

e-mail intersilver@ptt.rs

__________________________________________________
 

Zapisnik skupštine 20.03.2015.

Odluka o sazivu skupštine 20.03.2015.

Odluke vanredne skupštine 29.10.2014.

Sazivanje vanredne skupštine, Odluka odbora direktora 2014.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2014.

Odluke skupštine 27.06.2014.

Sazivanje skupštine, Odluka odbora direktora 2014.

Godišnji izveštaj za 2013.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2013.

Javni poziv za redovnu sednicu skupštine 28.06.2013.

Godišnji izveštaj za 2012.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Izveštaj o donetim odlukama

Predlog osnivačkog akta

Predlog statuta

Godišnji izveštaj za 2011.
 
__________________________________________________
 

Javni poziv za redovnu sednicu skupštine 25.06.2012.

Kandidovanje direktora
 
__________________________________________________

Javni poziv za redovnu sednicu skupštine 30.06.2011.

Obaveštenje i poziv za sednicu skupštine,
objavljen dana 16.08.2010. godine:

__________________________________________________

Sazivanje skupštine (16.09.2010.) odluka UO Intersilver

MATERIJAL ZA SEDNICU:

Odluka o sazivanju Skupštine

Predlog Odluke o utvrđivanju dnevnog reda

Utvrđivanje liste akcionara

Predlog Odluke o usvajanju zapisnika

Preporuka Skupštini društva

Predlog Odluke o istupanju Društva